Skip to content Skip to navigation

За синтактичната реализация на експериентора като непряко допълнение

TitleЗа синтактичната реализация на експериентора като непряко допълнение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsПетрова, Г
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination349-354
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyПетрова2006d
Subscribe to Syndicate