Skip to content Skip to navigation

Щрихи към древноиндийското разбиране за езика

TitleЩрихи към древноиндийското разбиране за езика
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsПацева, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination517-527
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyПацева2006
Subscribe to Syndicate