Skip to content Skip to navigation

Черти към балканския образ на чужденеца. Участта Вавилон (Върху три творби от Гърция, Сърбия, Македония от края на XX век)

TitleЧерти към балканския образ на чужденеца. Участта Вавилон (Върху три творби от Гърция, Сърбия, Македония от края на XX век)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsКостова-Панайотова, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination88-95
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyКостова-Панайотова2006
Subscribe to Syndicate