Skip to content Skip to navigation

„Аз и другият” в испанския посмодернистичен роман

Title„Аз и другият” в испанския посмодернистичен роман
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsМаринкова-Пантева, Т
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination228-236
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyМаринкова-Пантева2006
Subscribe to Syndicate