Skip to content Skip to navigation

Езикът и речта – от „Алефът” до „Градината с разклоняващите се пътеки”

TitleЕзикът и речта – от „Алефът” до „Градината с разклоняващите се пътеки”
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsВлахова, Р
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination324-329
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyВлахова2006c
Subscribe to Syndicate