Skip to content Skip to navigation

Мигрантската литература в Германия – език на близостта и на една нова идентичност

TitleМигрантската литература в Германия – език на близостта и на една нова идентичност
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАрнаудова, С
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination281-290
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАрнаудова2006
Subscribe to Syndicate