Skip to content Skip to navigation

Безличните предикати „има”, „няма” в съвременния български език

TitleБезличните предикати „има”, „няма” в съвременния български език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАтанасов, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination405-411
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАтанасов2006b
Subscribe to Syndicate