Skip to content Skip to navigation

Българският исторически роман и жените авторки

TitleБългарският исторически роман и жените авторки
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАнгелова-Дамянова, С
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination116-127
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАнгелова-Дамянова2006
Subscribe to Syndicate