Skip to content Skip to navigation

Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език

TitleДействието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsГаравалова, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination337-348
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyГаравалова2006
Subscribe to Syndicate