Skip to content Skip to navigation

Двете Испании в творчеството на Димитър Димов

TitleДвете Испании в творчеството на Димитър Димов
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsКовачева, Д
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination219-227
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyКовачева2006
Subscribe to Syndicate