Skip to content Skip to navigation

Езикът на културните стереотипи. Партийната пропаганда

TitleЕзикът на културните стереотипи. Партийната пропаганда
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsВачева, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination248-266
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyВачева2006
Subscribe to Syndicate