Skip to content Skip to navigation

Мотивът за юначеството в сборника “Ръж” на Ангел Каралийчев (Опит за извеждане в съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”)

TitleМотивът за юначеството в сборника “Ръж” на Ангел Каралийчев (Опит за извеждане в съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsИванова, Г
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination68-87
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyИванова2006а
Subscribe to Syndicate