Skip to content Skip to navigation

Готически елементи в романа на Антон Дончев „Време разделно“

TitleГотически елементи в романа на Антон Дончев „Време разделно“
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsПаскалева, З
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination96-115
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПаскалева2006
Subscribe to Syndicate