Skip to content Skip to navigation

Античната трагедия и филмът на М. Гибсън „Страстите Христови”

TitleАнтичната трагедия и филмът на М. Гибсън „Страстите Христови”
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsМихайлов, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination209-218
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyМихайлов2006
Subscribe to Syndicate