Skip to content Skip to navigation

Прагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9.-12. клас

TitleПрагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9.-12. клас
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАнгелова, Т
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination475-493
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАнгелова2006
Subscribe to Syndicate