Skip to content Skip to navigation

„Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век

Title„Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsМихайлов, П
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination128-145
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyМихайлов2006
Subscribe to Syndicate