Skip to content Skip to navigation

„Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания

Title„Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsШумкова, Л
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination42-55
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyШумкова2006
Subscribe to Syndicate