Skip to content Skip to navigation

Преподаване на български език на италиански ученици от горен курс

Българският език е индоевропейски език от групата на южнославянските езици. Изучавайки го, човек се докосва до българската култура и традиции. Бих искал да споделя своя опит в преподаването на български език в езиковия лицей „Дон Лоренцо Милани“ в Граняно, град в близост до Неапол. Експерименталното преподаване бе организирано в рамките на Европейската програма Комениус, съвместно с езиковата гимназия „Йоан Екзарх“ в град Враца, която участва в двугодишния двустранен проект по програма „Коменски“. Той е под наслов „Английският и науката създават нови светове“. Партньор на врачанското училище по проекта е италианската гимназия „Дон Милани“.

Aко ние искаме да разберем Европа, не трябва да знаем само английски или испански език: българският също e един от 24-те официални езика на Европейския съюз. България е езикът, историята, спомените, храната, приятелите, усещанетo и въобще всичко онова, от което не можем да се отделим от това, което всъщност сме.

Аз съм учил български език в продължение на 2 години в „L'Università degli Studi di Napoli l'Orientale” а сега съм докторант по Международни отношения в същия университет. Това беше моят първи опит като преподавател по български език. Учителската професия е една от най-трудните професии и изисква постоянство и упоритост .За курса по български език бе избрана паралелка от 20 ученици, всички италианци, от последните два курса на възраст 17-18 години. Той се състоеше от 20 учебни часа и се проведе през януари и февруари 2014 г.

Трябва да се има предвид, че учениците се сблъскваха за първи път с нова азбука, която в началото ги затрудни. След проведените упражнения – четене, слушане на дискове на български и диктовки, те започнаха да разбират и да вземат повече участие в разработването на отделни теми от ежедневието. За преподаване na български език в училище аз съм използвал два учебника: първият – Aз говоря български: Български език за чужденци (Живка Колева-Златева и Боряна Емилиянова) и La Grammatica bulgara (Vesselina Laskova) публикуван през 2013 г. Учебникът „Аз говоря български“ съдържа и информация относно бита и културата на българите: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения и др. Представените в учебника уроци предвиждат обучение на комуникативен принципи: усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, трениране на изразяването на определени комуникативни намерения и общи представи. А учебникът “La Grammatica bulgara”, от своя страна, разглежда само граматични категории, като съществителни, прилагателни, местоимения, числителни, глаголи и глаголни времена, включен е и малко синтаксис.

Тъй като часовете бяха недостатъчни, създадох страница във Фейсбук под наслов „Аз говоря български език“, в която между разработени въпроси, таблици и схеми по граматика, добавях новини, интересни и любопитни факти и друга информация за България. Учениците проявяваха интерес към тази страница. Освен текущите проверки на усвоения материал, в края на курса бе организиран и финален изпит върху темите за разговор и граматиката, състоящ се от диктовка, граматически упражнения и разговори-диалози. Резултатът от финалния изпит бе задоволителен: от 20-те ученици, които посещаваха курса, се явиха 16 и 14 от тях получиха оценки от задоволителен до отличен, като отлични оценки получиха 5-ма ученици. Учителският съвет прие моя отчет и оцени курса по български език като успешен експеримент. През април месец тази година италианските ученици и техните учители се срещнаха с българските си партньори във Враца, където прекараха 10 дена. Преживяването беше уникално. Учениците за пръв път се докоснаха до различна култура и с огромно удоволствие я изучавахa. Aз вярвам, че опитът в изучаването на български език в лицея „Дон Лоренцо“ би могъл да се използва и в други средни училища в Неапол и провинцията. Винаги може да се разчита на помощта на катедрата по български език и литература в университета „Ориентале“, където се изучава български и бакалавърската, и в магистърската степен и се счита за най-добрата катедра по български в Италия.

Година: 
2015
Том: 
12
Книжка: 
3-4
Рубрика в списание Littera et Lingua: 
Дата на публикация: 
07.01.2017