Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Данова, Надя  [Clear All Filters]
2009
Събев, О., 2009. Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание. In Н. Данова, ed. Балканите: Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век). . София: Гутенберг, pp. 177–199.
Subscribe to Syndicate