Skip to content Skip to navigation

Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание

TitleКражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsСъбев, О
EditorДанова, Н
Book TitleБалканите: Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век).
Pagination177–199
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyСъбев2009
Subscribe to Syndicate