Skip to content Skip to navigation

Ословесяване на изчезналата година – за множествеността на историята

TitleОсловесяване на изчезналата година – за множествеността на историята
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsВачева, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination140-154
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyВачева2005
Subscribe to Syndicate