Skip to content Skip to navigation

Остиновата теория на речевите актове към българската езикова среда

TitleОстиновата теория на речевите актове към българската езикова среда
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsИсса, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination384-392
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyИсса2005
Subscribe to Syndicate