Skip to content Skip to navigation

Ослепени от слънцето: изричане на меланхолията в един текст на Марина Цветаева

TitleОслепени от слънцето: изричане на меланхолията в един текст на Марина Цветаева
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsРадулова, Н
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination263-271
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyРадулова2005
Subscribe to Syndicate