Skip to content Skip to navigation

Езикови модели за означаване на всекидневното пространство на града

TitleЕзикови модели за означаване на всекидневното пространство на града
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsТишева, Й, Шопов, Р
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination594-615
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyТишева2005
Subscribe to Syndicate