Skip to content Skip to navigation

Езиковата картина на любовта в българския и полския език

TitleЕзиковата картина на любовта в българския и полския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н, Генев-Пухалева, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination322-328
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМихайлова-Сталянова2005
Subscribe to Syndicate