Skip to content Skip to navigation

За граматическия статус и модалната принадлежност на презумптивните глаголни форми в съвременния български език

TitleЗа граматическия статус и модалната принадлежност на презумптивните глаголни форми в съвременния български език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsГанева, Г
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination568-576
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyГанева2005
Subscribe to Syndicate