Skip to content Skip to navigation

Отвъдното (Копнежи и страсти на модернизма)

TitleОтвъдното (Копнежи и страсти на модернизма)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsСтефанов, В
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination30-38
PublisherУниверситетско издание „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyСтефанов2005b
Subscribe to Syndicate