Skip to content Skip to navigation

Паралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош

TitleПаралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЕнчева, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination71-77
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЕнчева2005
Subscribe to Syndicate