Skip to content Skip to navigation

Променливо я и ятов преглас – реализации в изговорната практика в българските електронни медии

TitleПроменливо я и ятов преглас – реализации в изговорната практика в българските електронни медии
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsСлуцка, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination511-517
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyСлуцка2005
Subscribe to Syndicate