Skip to content Skip to navigation

Препредадената реч – среща на два свята

TitleПрепредадената реч – среща на два свята
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМетева, Е
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination407-416
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМетева2005
Subscribe to Syndicate