Skip to content Skip to navigation

Промяната в света и краят на съществуването. Поглед към романа на Михаил Булгаков „Бялата гвардия“

TitleПромяната в света и краят на съществуването. Поглед към романа на Михаил Булгаков „Бялата гвардия“
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПаскалева, З
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination272-290
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyПаскалева2005
Subscribe to Syndicate