Skip to content Skip to navigation

Обучаваща стратегия за „усвояване“ на чужди езици и чужди светове

TitleОбучаваща стратегия за „усвояване“ на чужди езици и чужди светове
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЕфтимова, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination485-494
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЕфтимова2005
Subscribe to Syndicate