Skip to content Skip to navigation

Синтактични ограничения на рефлексива си

TitleСинтактични ограничения на рефлексива си
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПетрова, Г
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination551-556
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyПетрова2005
Subscribe to Syndicate