Skip to content Skip to navigation

Светът, съграден от думите в две стихотворения на Пенчо Славейков („Ни дъх не лъхва над полени ...“ и „Самотен гроб, самотен кът ...“)

TitleСветът, съграден от думите в две стихотворения на Пенчо Славейков („Ни дъх не лъхва над полени ...“ и „Самотен гроб, самотен кът ...“)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМонова, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination89-99
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМонова2005
Subscribe to Syndicate