Skip to content Skip to navigation

Специфика на адмиративните употреби в трите глаголни лица

TitleСпецифика на адмиративните употреби в трите глаголни лица
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsАлексова, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination557-567
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyАлексова2005
Subscribe to Syndicate