Skip to content Skip to navigation

Граматичната картина на света като част от езиковото съзнание на личността

TitleГраматичната картина на света като част от езиковото съзнание на личността
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПетрова, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination495-503
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyПетрова2005
Subscribe to Syndicate