Skip to content Skip to navigation

Говорещи и представяюи се у/в поезията на Биньо Иванов

TitleГоворещи и представяюи се у/в поезията на Биньо Иванов
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsНеделчев, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination162-169
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyНеделчев2005
Subscribe to Syndicate