Skip to content Skip to navigation

Графична експресивизация на текста (Наблюдения върху справочните издания „програмата“ и „КОМПАС“)

TitleГрафична експресивизация на текста (Наблюдения върху справочните издания „програмата“ и „КОМПАС“)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsИзмирлиева, И-С
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination447-453
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyИзмирлиева2005
Subscribe to Syndicate