Skip to content Skip to navigation

Език и емоции: експериментално изследване

TitleЕзик и емоции: експериментално изследване
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПацева, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination417-427
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyПацева2005
Subscribe to Syndicate