Skip to content Skip to navigation

Едно интервю. Комуникативни стратегии и джендър

TitleЕдно интервю. Комуникативни стратегии и джендър
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЛаскова, Л
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination434-446
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЛаскова2005
Subscribe to Syndicate