Skip to content Skip to navigation

Светът на испанската поезия в българските антологии през социалистическия период

TitleСветът на испанската поезия в българските антологии през социалистическия период
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsКожухарова, С
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination362-373
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyКожухарова2005
Subscribe to Syndicate