Skip to content Skip to navigation

Името на персонажа и персонажът на името в „От ума си тегли“ на А. С. Грибоедов

TitleИмето на персонажа и персонажът на името в „От ума си тегли“ на А. С. Грибоедов
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМаврова, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination235-242
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМаврова2005
Subscribe to Syndicate