Skip to content Skip to navigation

Имажинизмът на Сергей Есенин

TitleИмажинизмът на Сергей Есенин
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsДамянова, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination250-262
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyДамянова2005
Subscribe to Syndicate