Skip to content Skip to navigation

Историческият свят на българската модернистична драма в контекста на европейския символизъм

TitleИсторическият свят на българската модернистична драма в контекста на европейския символизъм
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМанчева, Д
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination100-109
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМанчева2005
Subscribe to Syndicate