Skip to content Skip to navigation

Как да се пресътвори един затлачен в думите свят? Сценарият на Радой Ралин „Аз съм Левски“ (1971-1974)

TitleКак да се пресътвори един затлачен в думите свят? Сценарият на Радой Ралин „Аз съм Левски“ (1971-1974)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsДимчева, Р
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination124-132
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyДимчева2005
Subscribe to Syndicate