Skip to content Skip to navigation

Картографиране с думи

TitleКартографиране с думи
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЛичева, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination155-161
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЛичева2005
Subscribe to Syndicate