Skip to content Skip to navigation

Как се появява „родът“ или Gender като библейски ф/акт

TitleКак се появява „родът“ или Gender като библейски ф/акт
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsКирова, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination18-29
PublisherУниверитетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyКирова2005
Subscribe to Syndicate