Skip to content Skip to navigation

Конструиране на субекта при Багряна

TitleКонструиране на субекта при Багряна
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЙорданова, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination115-123
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЙорданова2005
Subscribe to Syndicate