Skip to content Skip to navigation

Да откажеш на символа (Отношенията на света в поезията на Атанас Далчев)

TitleДа откажеш на символа (Отношенията на света в поезията на Атанас Далчев)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsАлександрова, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination110-114
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyАлександрова2005
Subscribe to Syndicate