Skip to content Skip to navigation

Metafory w naszym życiu

TitleMetafory w naszym życiu
Publication TypeBook
Year of Publication1988
AuthorsLakoff, G
TranslatorKrzeszowski, TP
Series TitleBiblioteka Myśli Współczesnej
Number of Pages269, [3]
PublisherPaństwowy Instytut Wydawniczy
Place PublishedWarszawa
Publication Languagepol
Notes

Przeł. i wstępem opatrzył. Tomasz P. Krzeszowski

Original PublicationMetaphors we live by
Citation KeyLakoff1988
Subscribe to Syndicate